Начало Услуги

Услуги Печат Е-поща

Изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации в жилищни сгради, промишлени и търговски обекти :

- силови
- осветителни
- заземителни
- мълниезащитни
- ел. табла
- компенсиране на реактивна мощност

Изграждане, ремонт и поддържане на слаботокови инсталации:
- звънчеви
- домофонни
- телефонни
- LAN-мрежи
- пожароизвестителни системи

Изграждане, ремонт и поддържане на електроразпределителни уредби с напрежение над 1000V.

Използваме съвременни ел. материали снабдени със съответните документи за качество и произход. Контрол на изпълнението във всеки един етап от изграждането.

Измервания от лицензирана лаборатория, като се издават протоколи за измерени:
- ZS на контур «фаза- защитен проводник »;
- импулсно съпротивление на мълниезащитна инсталация
- преходно съпротивление на заземителни уредби;
- изолационно съпротивление на кабели;
- дефектно-токови защити : измерване на ток и време на задействие;

 

ЕТ Тодор Бакалов