Начало


Добрите търговски отношения с редица световно известни производители, създадени през годините съвместна работа, са предпоставка за възможността ни да отговорим на всяко едно изискване.

Тук ще откриете информация за услугите и продуктите, които предлагаме:

- изграждане, ремонт и поддържане на електроразпределителни уредби с напрежение над 1000V.

- изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации до 1000V в жилищни сгради, промишлени и търговски обекти:

  • силови
  • осветителни
  • заземителни
  • мълниезащитни
  • слаботокови

ksb

 

ЕТ Тодор Бакалов